Maria Nooijen

Mijn naam is Maria Nooijen en de basis voor het werk als ritueelbegeleider is, achteraf gezien, ontstaan in mijn vroege jeugd. Mijn vader is gestorven toen ik 7 jaar was en de manier waarop daar in ons gezin mee omgegaan is, heeft gemaakt dat ik het rouwproces pas later vorm kon geven. Mijn moeder overleed toen ik 20 jaar was en het leven verder leven zonder ouders heeft me, hoe vreemd het misschien ook klinkt, veel gebracht. Zelfstandigheid, wijsheid en de ontdekking dat leven steeds opnieuw weer levenslessen brengt en heel veel vreugde. Dat leven zeer de moeite waard is. Het heeft me gemaakt tot de mens die ik nu ben.

P1020570