Ritueelbegeleiding bij een afscheidsdienst

Als de zon ondergaat betekent dit niet dat zij niet meer schijnt. Het licht is ergens anders

In een gesprek met u als nabestaande(n) probeer ik helder te krijgen wie de overledene voor u was en wat hij/zij voor u betekend heeft. Samen gaan we op zoek naar het altijd weer speciale en unieke van deze mens. Ik zoek met u de rode draad, die door het leven gelopen heeft en die kenmerkend is. Met deze rode draad en soms een persoonlijk symbool stel ik met u een afscheidsdienst samen, die persoonlijk en uniek te noemen is. Er kan aandacht zijn voor religieuze of spirituele aspecten. Met name het rooms katholieke tintje blijkt aantrekkelijk te zijn in deze regio.

De overledene moet herkenbaar zijn voor ieder, die aanwezig is. Vaak zal een glimlach niet ontbreken en dat kan helpend zijn om door te gaan.

Doorgaan met de herinneringen, waarbij een troostrijk afscheid helend voor u kan zijn. Er dient zich onherroepelijk een nieuwe toekomst aan zonder de overledene. Een toekomst, die heel zwaar kan zijn en die met een persoonlijk afscheid licht kan brengen en kracht om door te gaan.

Op allerlei manieren is een afscheidsdienst vorm te geven: te denken valt aan mooie woorden, muziek, foto’s, kaarsen, bloemen, gedichten. Vaak zijn persoonlijke dingen uit het leven te gebruiken. Een gedenktafeltje met belangrijke voorwerpen is heel uniek samen te stellen en in de tekst toe te lichten. (Klein) kinderen willen dikwijls creatief hun inbreng hebben en dat kan met zingen, een kaarsje ontsteken, een dansje, tekeningen en andere creatieve uitingen. Ook met ballonnen, om de overledene symbolisch los te laten. Steentjes zijn te beschilderen en al dan niet te benutten bij het verdere afscheid. Soms kan er een boom of een ander blijvend gedenkteken geplaatst worden. Er is veel mogelijk en ik zal zeker stimuleren dat u en de mensen in uw omgeving zelf zoveel mogelijk inbreng hebt.

Uiteraard kan ik de dienst helemaal of gedeeltelijk presenteren, als u dat op prijs stelt. Mijn persoonlijke vaardigheden zet ik daar graag voor in; ik vind het uniek en bijzonder om in deze dagen dicht bij u te kunnen zijn ter ondersteuning. Mijn luisterhouding helpt daarbij, mijn rustige uitstraling en een begrip- en respectvolle houding. Graag ben ik creatief met woorden en met het samenstellen van een fotopresentatie. Ook maak ik een herinneringsboekje voor u met alle teksten van de afscheidsdienst, eventueel met foto’s die in het crematorium of andere afscheidsplek gemaakt worden.
Met hart en ziel zal ik er voor u zijn.

Wat mag u van mij verwachten:

  • 2 gesprekken
  • ondersteunen in het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering
  • samen zoeken naar symbolen en rituelen
  • het schrijven en uitspreken van een levensverhaal of overweging
  • het leiden van de afscheidsviering
  • het maken van een herinneringsboekje met de teksten van de viering
  • een telefonisch nagesprek

“Er is geen weg, al gaande wordt het pad gebaand….”


Onderstaand filmpje van de Landelijke Beroepsvereniging Ritueelbegeleiders geeft u een indruk van wat een ritueelbegeleider voor u kan betekenen.